PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG, UKM

Tentang Kami

Koleksi Arab dan Tamadun Islam merupakan sebuah koleksi yang menyimpan dan mengumpul bahan-bahan dalam bidang pengajian Islam. Koleksi ini diurus oleh Bahagian Koleksi Arab dan Tamadun Islam di bawah pentadbiran Program Pengurusan Perkhidmatan. Penubuhan koleksi ini adalah serentak dengan penubuhan Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1970. Bahan-bahan Koleksi ini berasal dari Perpustakaan Kolej Islam Malaya di Kelang. Koleksi ini telah berkembang dan kini mempunyai lebih 60,000 naskhah bahan.

Koleksi ini bertempat di Aras 4 (sebelah kiri pintu masuk utama Perpustakaan Tun Seri Lanang) dan berhampiran dengan Bahagian Perkhidmatan Maklumat.


This is a collection of books and reference materials pertaining to Arabic Studies and Islamic Civilization. It is located at level 4 of the Main Library. The holdings of this collection are accessible through GEMILANG (Online Public Access Catalogue), and are assigned the location code KOLEKSI ISLAM. All books in this collection may be borrowed except for the reference books with call numbers preceded by ruj or zz


OBJEKTIF KUALITI :
Memberikan perkhidmatan rujukan, pinjaman dan pemulangan bahan secara berkesan.

QUALITY OBJECTIVES :
To give an effective reference, borrowing and returning services.

MATLAMAT :
  • Mengadakan sebuah koleksi yang lengkap dalam bidang Pengajian Arab dan Tamadun Islam bagi memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan
  • Menyediakan pusat sumber maklumat yang berkaitan dengan Pengajian Arab dan Tamadun Islam untuk rujukan para penyelidik dan warga universiti
  • Mewujudkan sebuah koleksi bahan berbahasa Arab yang mampu memenuhi keperluan pelanggan dalam pelbagai bidang
AIMS :
·         To produce a complete collection in Arabic Studies and Islamic Civilization in order to fulfill the study, teaching and research need
·         To produce an information centre relating with Arabic Studies and Islamic Civilization, for researchers and university members reference
·         To produce an Arabic collection that fulfill users need from various fields