PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG, UKM

Friday, 11 January 2019

Pameran Buku Baharu / New Books (11 - 25 Januari 2019)

Fatwa dan perbezaan pandangan : cabaran dan penyelesaian
Penyunting: Mohd Farid bin Mohd Shahran, Mohamad A'sim bin Ismail


The way of return : responding to economic and environmental injustice through the wisdom teachings of Islam
Yusuf Jha


al-Hibr : (usul al-fiqh mazhab Maliki)
Imam Ibn Ashir ; diterjemahkan dan disyarahkan oleh : Mohammad Syafiq Ismail ; penyunting : Mohd Khairul Anwar Ismail.


al-Waraqat : (usul al-fiqh mazhab Shafi'i)
Imam al-Haramayn al-Juwayni ; diterjemahkan dan disyarahkan oleh : Mohammad Syafiq Ismail ; penyunting : Mohd Khairul Anwar Ismail.


Ahli sunnah dan wujudiyah-batiniyah
Abdulfatah Haron Ibrahim.

Akhlak ahli al-Qur'an
Imam al-Ajurri al-Shafi'i ; diterjemahkan oleh : Mohammad Syafiq Ismail.

Ringkasan ilmu akhlaq : (al-Mukhtasar fi 'ilm al-akhlaq)
al-Qadi al-Iji al-Shafi'i ; diterjemahkan oleh : Mohammad Syafiq Ismail ; penyunting : Mohd Khairul Anwar Ismail.


Al-Ahkam : Undang-undang Islam dan aplikasi semasa
Editor : Mahamad Arifin

Biografi ulama Malaysia Abu Bakar Hamzah : tokoh politik Islam Malaysia
Faizuri Abd. Latif, Norafifah Ab Hamid.


Fiqh al-hadith syarah Bulugh al-Maram : solat sunat
Mohd Muhiden Abd Rahman.


Gelagat pengguna Muslim dari perspektif Islam
Mohammad Noorizzuddin Nooh, Muhammad Ridhwan Ab. Aziz.

Pemikiran dan perjuangan Hamka
Penyunting : Md Sidin Ahmad Ishak, Mohd Khairul Anwar Ismail.

Konsep pembebasan insan menurut al-Qur'an : prinsip dan nilai
Dr. Ibrahim Yahya al-Shihabi ; diterjemahkan oleh : Mohd Hamim Semaon, Mohd Naim Mohd Noor ; penyunting : Mohd Khairul Anwar Ismail.


Kompas 114 : bantuan pengembaraan anda menghayati al-Quran
Syaari Abdul Rahman.

Mengenali diri mengenali Allah
Imam Jalaluddin al-Suyuti ; diterjemahkan oleh : Mohammad Syafiq Ismail.

Nafahat al-ridwan  : riwayat hidup Shaykh 'Uthman Sarawak
Shaykh Muhammad Zayn al-Din bin Shaykh 'Uthman al-Sarawaqi ; transliterasi, suntingan dan pengenalan : Fazril Saleh.

Pembelajaran bahasa Arab warga emas : konsep, prinsip & keperluan
Husaini Kasran, Che Radiah Mezah, Nik Farhan Mustapha.

Penghayatan sebuah ideal : suatu tafsiran tentang Islam semasa
Muhammad Abu Bakar.


Tasawuf & zikir
(susunan) M. Zain Abdullah.

Kata-kata hikmah terindah : bahasa Arab - bahasa Melayu
Mohd. Puzhi Usop [dan tiga pengarang lain].

Fiqh al-hadith syarah Bulugh al-Maram : pengurusan jenazah
Mohd Muhiden Abd Rahman.

Risalah Sa'di : (usul al-fiqh mazhab Hanbali)
Imam 'Abd al-Rahman al-Sa'di ; diterjemahkan oleh : Mohammad Syafiq Ismail ; penyunting : Mohd Khairul Anwar Ismail.


Sejarah dan perkembangan undang-undang Islam di negeri Selangor : teks dan ulasan
Siti Zalikhah Md. Nor.

Seni membimbing wanita melalui 60 ayat al-Qur'an
Abu Toriq As-Syami ; penyunting : Mohd Khairul Anwar Ismail.

Terapi kejiwaan berasaskan al-Qur'an
Meriam Ismail.

The architects of Islamic civilisation
Editors : Alexander Wain, Mohammad Hashim Kamali.

Duhai puteriku! 
'Ali al-Tantawi ; diterjemahkan oleh : Mohammad Syafiq Ismail ; penyunting : Mohd Khairul Anwar Ismail.Buku-buku ini dipamerkan sehingga 25 Januari 2019.
Tempahan boleh dibuat melalui GEMILANG jika ingin membuat pinjaman atau dapatkan di rak buku am Koleksi Islam selepas tarikh dipamerkan tamat.

These books are displayed until 25th January 2019
Online request can be made via GEMILANG

Sunday, 18 November 2018

Pameran Buku Baharu / New Books (15 - 29 November 2018)

Arabic through the Qur'an
Alan Jones
PJ6696.J66

Tafsir wanita
Syaikh Imad Zaki Al-Barudi ; penerjemah : Samson Rahman
BP134.W6B37152

Apabila mualaf bertanya : 40 soal jawab mengenai Islam
Al-Jufri
BP170.5.A2359

Fikih Ummahat : himpunan hukum Islam khusus ibu
Wafa' Abdul Aziz As-Suwailim.
BP188.18.W65.S93154

Alexander adalah Zulqarnain
Muhammad Alexander ; penterjemah, Ashadi Zain
BP133.7.A42.A44154

Fikih Islam lengkap penjelasan hukum-hukum Islam madzhab Syafi'i
Penyusun Musthafa Dib Al-Bugha ; D. A. Pakihsati.
BP184.F56152

Filsafat Islam : sunnah Nabi dalam berfikir
Musa Asy'arie
B741.A89

Hamzah Fansuri : ulama Aceh terkenal dalam kealiman dan kesufian
Muliadi Kurdi
BP188.8.I52K877

Human rights in Islam
Jamaal Zarabozo
BP190.5.H75.Z33

Tafsir ayat-ayat hukum Imam Syafi'i
Imam Syafi'i ; penerjemah: Beni Hamzah, Sholihin
BP130.4.S534152

Luqmanul Hakim adalah Socrates berkulit hitam
Muhammad Alexander
B317.M83

Kajian metodologi dan penulisan hadith
Muhammad Mustafa Azmi penterjemah Engku Ibrahim Engku Ismail
BP135.A93154

Mukaddimah Ibnu Khaldun
Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun ; penerjemah, Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri ; penyunting, M. Nurkholis Ridwan
BP16.7.I17154

Penjelasan inti ajaran Islam : ilmu yang wajib dipelajari oleh ummat Islam
penyusun : Markaz Al-Urwah Al-Wutsq ; dikupas oleh 3 ulama besar ; Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan
BP165.5.P43154

Islamic ethical values on bioengineering practices : issues in genetic engineering
Abdi Omar Shuriye
BP190.5.G45S58

Ringkasan Ihya' 'ulumuddin
Imam al-Ghazali ; penerjemah: 'Abdul Rosyad Siddiq
B753.G33I3152 2008

Syamsuddin As-Sumatrani : ulama Aceh penerus paham wujudiah Hamzah Fansuri
Muliadi Kurdi
BP188.8.I52K87

Syeikh Nuruddin Ar-Raniri : ulama Aceh penyanggah paham wujudiah
Muliadi Kurdi
BP165.7.K87

The search for beauty in Islam : a conference of the books
Khaled Abou El Fadl
BP163.A258 2006

Allah : syariat dan hakikat satu penghuraian
al faqir ilaLlah Ibrahim asy-Syathari Zawiyah Syeikh Abdul Malik
BP166.2.I254

Peradaban tulisan
Said Al Said, Abdullah M. Al-Muneef.
P211.S23154

Penawar kesedihan hati
oleh Muhammad Ibrahim Salim
BP189.65.F35M845

The phenomenology of tasawuf : on Islam as a cosmic religion
Abdul Kadir Riyadi.
BP189.R59

Freemasonry unveiled
by Muhammad Safwat al-Saqqa Amini and Sa'di Abu Habib.
HS414.A517

al-Tadabir al-wiqa'iyah fi al-Islam : al-Islam wa amn al-mujtama'
Ahmad 'Abd al-Rahman
BP144.A247

Riyad al-salihin
ta'lif al-Imam Abi Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi ; tahqiq Abi 'Abd al-Rahman Salah 'Uwaydah.
BP135.A2N36 1997

Buku-buku ini dipamerkan sehingga 29 November 2018.
Tempahan boleh dibuat melalui GEMILANG jika ingin membuat pinjaman atau dapatkan di rak buku am Koleksi Islam selepas tarikh dipamerkan tamat.

These books are displayed until 29th November 2018
Online request can be made via GEMILANG