PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG, UKM

Wednesday, 6 September 2017
KOLEKSI BUKU HARAM UNIT KOLEKSI ARAB DAN TAMADUN ISLAM


Berikut merupakan buku-buku yang telah diwartakan haram oleh KDN. Koleksi-koleksi tersebut telah dipindahkan ke rak koleksi haram. Kepada pengguna yang hendak merujuk koleksi haram ini hendaklah mendapatkan kebenaran daripada pihak yang berkenaan.


Tarikh warta: 10-04-2015 Nombor Warta: P.U.(A) 75Tarikh warta: 20-08-1992 Nombor warta: P.U. (A) 315Tarikh warta: 29-03-2016 Nombor warta: P.U.(A) 77Tarikh warta: 10-12-1987 Nombor warta: P.U. (A) 401Tarikh warta: 03-06-1999 Nombor warta: P.U. (A) 243Tarikh warta: 13-01-1994 Nombor warta: P.U. (A) 8Tarikh warta: 27-03-2003 Nombor warta: P.U. (A) 84Tarikh warta: 04-07-2016 Nombor warta: P.U.(A) 192Tarikh warta: 03-06-1999 Nombor warta: P.U. (A) 242Tarikh warta:14-06-2016 Nombor warta: P.U. (A) 169Tarikh warta: 08-10-1992 Nombor warta: P.U. (A) 364Tarikh warta: 09-07-2009 Nombor warta: P.U. (A) 244Tarikh warta: 14-02-2002 Nombor warta: P.U. (A) 65Tarikh warta: 29-09-1994 Nombor warta: P.U. (A) 367Tarikh warta: 30-07-2009 Nombor warta: P.U. (A) 271Tarikh warta: 22-04-2016 Nombor warta: P.U.(A) 109Tarikh warta: 30-12-2016 Nombor warta: P.U. (A) 387Tarikh warta: 03-11-2015 Nombor warta: P.U.(A) 259Tarikh warta: 03-11-2015 Nombor warta: P.U.(A) 259Tarikh warta: 03-11-2015 Nombor warta: P.U.(A) 259Tarikh warta: 03-11-2015 Nombor warta: P.U.(A) 259Tarikh warta: 03-11-2015 Nombor warta: P.U.(A) 259Monday, 4 September 2017


KURSUS PENYELIDIKAN PERPUSTAKAAN
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Pihak perpustakaan amat mengalu-alukan penglibatan pelajar Pra Siswazah dan Pasca Siswazah untuk menyertai Kursus Penyelidikan Perpustakaan yang dianjurkan oleh Perpustakaan Tun Seri Lanang, UKM. Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan berkaitan kaedah pencarian melalui pelbagai sumber maklumat. Maklumat berkaitan jadual slot taklimat bagi pelajar Pra Siswazah dan Pasca Siswazah telah disediakan bersama-sama poster diatas. 
Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada :
Meja Penasihat Pembaca (Aras 4), Perpustakaan Tun Seri Lanang, UKM.


p/s: Pelajar baharu Pra Siswazah diwajibkan mengikuti Taklimat Perpustakaan yang telah disediakan :)