PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG, UKM

Sunday, 18 November 2018

Pameran Buku Baharu / New Books (15 - 29 November 2018)

Arabic through the Qur'an
Alan Jones
PJ6696.J66

Tafsir wanita
Syaikh Imad Zaki Al-Barudi ; penerjemah : Samson Rahman
BP134.W6B37152

Apabila mualaf bertanya : 40 soal jawab mengenai Islam
Al-Jufri
BP170.5.A2359

Fikih Ummahat : himpunan hukum Islam khusus ibu
Wafa' Abdul Aziz As-Suwailim.
BP188.18.W65.S93154

Alexander adalah Zulqarnain
Muhammad Alexander ; penterjemah, Ashadi Zain
BP133.7.A42.A44154

Fikih Islam lengkap penjelasan hukum-hukum Islam madzhab Syafi'i
Penyusun Musthafa Dib Al-Bugha ; D. A. Pakihsati.
BP184.F56152

Filsafat Islam : sunnah Nabi dalam berfikir
Musa Asy'arie
B741.A89

Hamzah Fansuri : ulama Aceh terkenal dalam kealiman dan kesufian
Muliadi Kurdi
BP188.8.I52K877

Human rights in Islam
Jamaal Zarabozo
BP190.5.H75.Z33

Tafsir ayat-ayat hukum Imam Syafi'i
Imam Syafi'i ; penerjemah: Beni Hamzah, Sholihin
BP130.4.S534152

Luqmanul Hakim adalah Socrates berkulit hitam
Muhammad Alexander
B317.M83

Kajian metodologi dan penulisan hadith
Muhammad Mustafa Azmi penterjemah Engku Ibrahim Engku Ismail
BP135.A93154

Mukaddimah Ibnu Khaldun
Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun ; penerjemah, Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri ; penyunting, M. Nurkholis Ridwan
BP16.7.I17154

Penjelasan inti ajaran Islam : ilmu yang wajib dipelajari oleh ummat Islam
penyusun : Markaz Al-Urwah Al-Wutsq ; dikupas oleh 3 ulama besar ; Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan
BP165.5.P43154

Islamic ethical values on bioengineering practices : issues in genetic engineering
Abdi Omar Shuriye
BP190.5.G45S58

Ringkasan Ihya' 'ulumuddin
Imam al-Ghazali ; penerjemah: 'Abdul Rosyad Siddiq
B753.G33I3152 2008

Syamsuddin As-Sumatrani : ulama Aceh penerus paham wujudiah Hamzah Fansuri
Muliadi Kurdi
BP188.8.I52K87

Syeikh Nuruddin Ar-Raniri : ulama Aceh penyanggah paham wujudiah
Muliadi Kurdi
BP165.7.K87

The search for beauty in Islam : a conference of the books
Khaled Abou El Fadl
BP163.A258 2006

Allah : syariat dan hakikat satu penghuraian
al faqir ilaLlah Ibrahim asy-Syathari Zawiyah Syeikh Abdul Malik
BP166.2.I254

Peradaban tulisan
Said Al Said, Abdullah M. Al-Muneef.
P211.S23154

Penawar kesedihan hati
oleh Muhammad Ibrahim Salim
BP189.65.F35M845

The phenomenology of tasawuf : on Islam as a cosmic religion
Abdul Kadir Riyadi.
BP189.R59

Freemasonry unveiled
by Muhammad Safwat al-Saqqa Amini and Sa'di Abu Habib.
HS414.A517

al-Tadabir al-wiqa'iyah fi al-Islam : al-Islam wa amn al-mujtama'
Ahmad 'Abd al-Rahman
BP144.A247

Riyad al-salihin
ta'lif al-Imam Abi Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi ; tahqiq Abi 'Abd al-Rahman Salah 'Uwaydah.
BP135.A2N36 1997

Buku-buku ini dipamerkan sehingga 29 November 2018.
Tempahan boleh dibuat melalui GEMILANG jika ingin membuat pinjaman atau dapatkan di rak buku am Koleksi Islam selepas tarikh dipamerkan tamat.

These books are displayed until 29th November 2018
Online request can be made via GEMILANG

Tuesday, 10 July 2018

Pameran Buku Baharu / New Books (6 - 20 Julai 2018)

A return to the spirit : questions and answers
Martin Lings
Nombor panggilan : BP88.L56.R48 ki

al-Qarinah dalam hukum hudud
Lukman Abdul Mutalib, Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Abd Hamid Abd Murad
Nombor panggilan : BP158.E875.L63

Fiqh al-hadith syarah Bulugh al-Maram : solat
Mohd Muhiden Abd Rahman
Nombor panggilan : BP184.3.M836

Hadis palsu : kajian ringkas komprehensif
Syed Abdul Majid Ghouri ; terjemahan Dr. Farhah Zaidar binti Mohamed Ramli, Siti Mursyidah binti Mohd Zin, Khairul Munzir bin Ibrahim
Nombor panggilan : BP136.74.G49154

Islam, demokrasi dan politik : bangkangan di Malaysia
Shaharuddin Badaruddin & Mohammad Syazwanuddin Shaharuddin
JQ1062.A98.P379

Islam menangani kepelbagaian : islam dalam kepelbagaian, idea-idea pasca-islamisme, gagasan kumpulan mendokong pasca-Islamisme
Penyunting Dr. Muhamad Faisal Ashaari
Nombor panggilan : BP190.5.R44I837

Komunikasi Islam : teori & aplikasi
Siti Suriani Othman [and three others]
Nombor panggilan : BP185.7.K68

Matan al-Ajrumiyyah : nahu Arab moden huraian matan al-Ajrumiyyah
Abdul Wahid Salleh [and three others]
Nombor panggilan : PJ6106.A239

Memahami hubungan antara shari'ah dan politik
Jasser Auda ; penterjemah Marwan Bukhari.
Nombor panggilan : BP173.7.A93

Pengenalan ilmu al-balaghah =  مدخل الى علم البلاغة
Abdul Wahid Salleh, Norasmazura Muhammad
Nombor panggilan : PJ6161.A236

Reliance of the traveller : the classic manual of Islamic sacred law 'Umdat al-salik
by Ahmad ibn Naqib al-Misri ; in Arabic with facing English text, commentary, and appendices, edited and translated by Nuh Ha Mim Keller.
Nombor panggilan : BP153.I3513 1994

Sejarah al-Asha'ri dan al-Asha'irah di nusantara
Zakaria Stapa [and five others]
Nombor panggilan : BP166.14.A84Z338

Shariah audit and assurance : process and programme
Zurina Shafii [and five others]
Nombor panggilan : BP158.F5.S53

Image result for Mengenali manusia dari perspektif al Quran b asas psikologi dan komunikasi dakwah c Dr Muhamad Faisal Ashaari Dr Rosmawati Mohamad Rasit Dr Hasanah Abd Khafidz
Mengenali manusia dari perspektif al-Quran : asas psikologi dan komunikasi dakwah
Dr. Muhamad Faisal Ashaari, Dr. Rosmawati Mohamad Rasit, Dr. Hasanah Abd Khafidz.
Nombor panggilan : BP132.M834


Judul- judul lain :

Wahyu Ilahi : pada mencakmar "ayat-ayat syaitan"  Salam Rushdie
oleh Syamsuddin Al-Fasi ; alihbahasa Syed Ahmad Semait
Nombor panggilan : BP166.6.F37154

al-Ittijahat al-hadithiyah fi al-qarn al-rabi' 'ashar
bi-qalam Mahmud Sa'id Muhammad Mamduh.
Nombor panggilan : BP136.M36

Sharh mu'jizat al-anbiya' wa al-mursalin
Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi.
Nombor panggilan : BP134.P745S5333

Dirasat al-nusus al-'Arabiyah = kajian teks Arab
Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salma Ahmad.
Nombor panggilan : PJ6065.S844

al-Mukhtar mimma fassarahu al-Zamakhshari min alfaz al-hadith fi asas al-balaghah : ta'sis lughawi wa dirasah siyaqiyah
Basir Mahmud Fattah.
Nombor panggilan : PJ6199.5.F338

Malik bin Nabi : al-a'mal al-kamilah 
Malik bin Nabi.
Nombor panggilan : BP80.B4M337

al-Fiqh al-Hanafi wa-adillatuh
ta'lif As'ad Muhammad Sa'id al-Sagharji.
Nombor panggilan : BP152.S236

al-Aqidah al-qitaliyyah fi al-Islam
ta'lif Ahmad 'Abd Rabbih Mubarak Basbus.
Nombor panggilan : BP190.5.W35B347

al-Ihsan fi tadabbur al-Qur'an = Supreme performance at pondering on the Qur'an
Sulayman Sami al-Jawkhadar.
Nombor panggilan : BP130.4.J84

al-Ta'alum madhahir wa-akhtaruhu fi daw' al-sunnah al-nabawiyah
Khadeja Fatima binti Syed Mumtazuddin.
Nombor panggilan : BP135.66.K483

Zakharif al-hiraf al-yadawiyah fi al-'alam al-Islami : al-arabask : a'mal al-Nadwah al-Dawliyah al-Ula Hawla Afaq Tanmiyat Funun al-Zakhrafah fi Hiraf al-'Alam al-Islami al-Yadawiyah
a'addahu lil-nashr Nazih Talib Ma'ruf.
Nombor panggilan : NK1270.N34 1997

Buku-buku ini dipamerkan sehingga 20 Julai 2018.
Tempahan boleh dibuat melalui GEMILANG jika ingin membuat pinjaman atau dapatkan di rak buku am Koleksi Islam selepas tarikh dipamerkan tamat.

These books are displayed until 20th July 2018
Online request can be made via GEMILANG