PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG, UKM

Wednesday, 1 July 2015

Pameran Buku Baharu / New Books (25 Jun 2015 - 8 Julai 2015)

Pencapaian masa lalu dan cabaran semasa dalam dunia Islam  =  past achievement & present challenges in the Muslim world  Farhan Ahmad Nizami ; penterjemah Noresah Baharom.
Kalimah Allah milik siapa? : renungan dan nukilan tentang Malaysia di era pancaroba
Azly Rahman.
Tribut buat sang pencerah
Susunan : Riduan Mohamad Nor.
Pembentukan jiwa
Nik Abdul Aziz Mat
Akal, siapa tuhan kamu? : sebuah pembongkaran isu liberalisme di Malaysia
Diselenggara oleh Ahmad Khairuddin, Nur Amalina Mohd Azman.

Peranan Muslimat di medan amal Islami
Al-Syeikh Faisal Mawlawi ; penterjemah : Nafisah Hj. Md. Tahir.
Ahl al-hadith fi shibh al-qarah al-Hindiyah : wa-'ala qatuhum bi-al-mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah wa-ghayraha min al-duwal al-'Arabiyah
I'dad : Salah al-Din Maqbul Ahmad, 'Arif Jawid al-Muhammadi
 Masa depan Ikhwanul Muslimin
Shafie Abdul Rahman.

Jadi pemimpin hebat
Yazid Abdul Manap.
Falsafah Ibnu Khaldun
penyelenggara : Ahmad Sunawari Long.
Takutlah kepada Allah, hormatilah wanita
Mohd Fadli Ghani.
Hinduisme agama tauhid terawal? : mengenal Allah melalui agama-agama purba
Kamaludin Endol.
Islam dan tajdid : tinjauan isu-isu dan perspektif semasa
Penyelenggara : Abd. Karim Ali, Rumaizi Ahmad

Kerajaan Khalifah Islam : pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin (kekuatan Abu Bakar dan Umar) Kerajaan Umaiyah
Raffar Mat.

Kewangan Islam : pemikiran dan penilaian komtemporari
Penyunting Mohd Azhar.

Krisis Syria : pentanda dunia di ambang kiamat
Shafie Abdul Rahman.

Beginilah cara menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur
Muhammad Imaduddin.

Memoir Imam Hasan al-Banna : dakwah dan pendakwah
Penterjemah : Solehan Ayub.

Mengenal Baginda Nabi s.a.w. melalui keindahan Qasidah Burdah Muhammadiyah
Abu Abdillah Muhammad al-Busiri.

Panduan menulis dan mengeja jawi
Hamdan Abdul Rahman.
Rasulullah dan khulafa' al-Rasyidin : sanjungan umat sepanjang zaman
Mohd Sukki Othman.

Nadrat ahl al-Hadith : dirasat wa buhuth fi kutub wa a'lam ahl al-Hadith
Muhammad ibn Zayn al-'Abidin Rustam.

Asma' al-Qur'an : wa-awsafuhu fi al-Quran al-karim
'Umar ibn 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Muhsin Duhayshi.

The influence of Islam upon classical Arabic scientific writings : an examination of the extent of their reference to Quran, Hadith and related texts
Muhamad Fuad Abdullah.

Buku-buku ini dipamerkan sehingga 8 Julai 2015 

Tempahan boleh dibuat melalui GEMILANG jika ingin membuat pinjaman atau dapatkan di rak buku am Koleksi Islam selepas tarikh dipamerkan tamat.

These books are displayed until 8th July 2015
Online request can be made via GEMILANG