PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG, UKM

Thursday, 12 October 2017

Pameran Buku Baharu / New Books ( 12 Oktober - 26 Oktober)
Awqaf development and management
Pengarang: Mohammed Obaidullah 
Nombor Panggilan: BP158.C47 O23

While the institution of waqf has the potential of providing for a sustainable source of funding for socio-economic development of Muslim societies, the same remains largely untapped. The reasons are not too far to seek. There is an urgent need for revisiting the existing inefficient laws and create enabling legal and regulatory frameworks at a macro level. The welcome developments in the frontiers of knowledge pertaining to waqf (including reinterpretations of fiqhi rules based on contemporary conditions) can yield very positive results in terms of development of the waqf sector if national laws change to convert the possibilities into realities.
Kekeliruan umat : inilah jawapannya
Pengarang: Ustaz Muhadir Haji Joll
Nombor Panggilan: BP158.I38 M847

Buku ini adalah himpunan 65 persoalan dan jawapan popular tentang perkara khilafiah yang sering diperdebatkan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kekeliruan dalam memahaminya. Dihurai dalam bentuk soal jawab ringkas dan padat untuk lebih mudah difahami dan dihafal berserta dalil-dalil al-Quran, hadis dan juga pendapat ulama yang muktabar. Sesuai dibaca oleh para penuntut ilmu dan masyarakat awam.
Malaysia and the Islamic World
Penyunting: Abdul Razak Baginda
Nombor Panggilan: DS596.3.M348

Malaysia, a Muslim-majority state in Southeast Asia, has had a long history of relations with other Muslim communities since the days of the Malacca Sultanate. Embracing the emergence of the global ummah, Malaysia has conscientiously cultivated relations with her Muslim neighbours and friends from around the world.
Kuasa iqra
Pengarang: Zulkifli Mohamad al-Bakri
Nombor Panggilan: LB1050.Z835

"Sesiapa yang ketika membeli buku, tidak berasa lebih nikmat daripada saat membelanjakan hartanya bagi membeli benda lain, atau tidak melebihi cita-cita para hartawan dalam membina bangunan, sesungguhnya dia belum mencinta ilmu. Perbelanjaannya tidak akan bermanfaat, sehingga dia lebih mengutamakan membeli buku.
Mencari jalan hidayah menuju keredhaan ilahi
Pengarang: Majlis Agama Islam Selangor
Nombor Panggilan: BP166.5.M44

Mystical dimensions of Islam
Pengarang: Annemarie Schimmel
Nombor Panggilan: BP189.2.S34

Mystical Dimensions of Islam presents, for the first time, a balanced historical treatment of the transnational phenomenon of Sufism_Islamic mysticism_from its beginnings through the nineteenth century. Through her sensitivity and deep understanding.
Tafsir puisi Hamzah Fansuri dan karya-karya shufi
Pengarang: Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah
Nombor Panggilan: BP80.H279 W35

Criticism and interpretations of Hamzah Fansuri's and Sufi poetry, Malaysia.

Buku-buku ini dipamerkan sehingga 26 Oktober 2017.
Tempahan boleh dibuat melalui GEMILANG jika ingin membuat pinjaman atau dapatkan di rak buku am Koleksi Islam selepas tarikh dipamerkan tamat.


These books are displayed until 26 October 2017.
Online request can be made via GEMILANG.

Thursday, 28 September 2017


Pameran Buku Baharu / New Book (27 September - 11 Oktober 2017)


Women in religion
Pengarang: edited by Jean Holm, with John Bowker
Nombor Panggilan: BL458.W64

The book provides a balanced presentation of the global religious contributions of women. The book covers the religious experience of women from primal societies to modern day. Includes religious writings and practices from Hindu, Buddhist, Chinese, Japanese, Traditional African, Native American, Jewish, Christian, and Islamic communities.


Islam & Neuro sains: isu dan cabaran
Pengarang: disunting oleh Mohd Zaidi Ismail dan Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd Salleh
Nombor Panggilan: BP190.5.S3.I82 

Neurosains ialah bidang yang sedang berkembang pesat yang membawa pelbagai isu dan cabaran yang memerlukan pewacanaan daripada perspektif Islam. Perkembangan neurosains merentas disiplin ilmu dan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Atas sebab ini, umat Islam tidak mampu sekadar menjadi penumpang atau pengguna tanpa terlibat dalam proses memberikan input terhadap isu dan cabaran yang timbul.
Analisis wacana gaya bahasa komunikasi Rasulullah SAW dengan sahabiyyat
Pengarang: Ahmed Thalal Hassan.
Nombor Panggilan: BP76.9.A376 
Analisis wacana gaya bahasa komunikasi Rasulullah SAW dengan ummul mukminin
Pengarang: Ahmed Thalal Hassan.
Nombor Panggilan: BP76.8.A376 
Smart solat: solat mengikut amalan Rasulullah SAW tepat
Pengarang: Yazid Haji Maarof dan Mohamad Kamil Ab Majid.
Nombor Panggilan: BP184.3.Y349 

S- Solat
Solat adalah tiang agama dan diperintahkan solat oleh Allah SWT: "Dirikan kamu solat" (al-Baqarah; 43)
Manhaj Fiqah Wasathuy: Kertas kerja konvensyen Fiqh ummah 2012
Nombor Panggilan: BP188.16.M59 P746 
Muhammad the Messenger of Allah may God exalt his mention
Pengarang: Abdurrahman Al-Sheha
Nombor Panggilan: BP75 .S535 2006
Challenging issues for science & technology in Malaysia: an overview
Pengarang: Nor Azaruddin Husni Hj. Nuruddin.
Nombor Panggilan: BP190.5.S3 N63
Islamic Civilisation: present and future challenges
Pengarang: edited by Syed Othman Alhabsi, Nik Mustapha Nik Hassan and Azizan Baharuddin
Nombor Panggilan: DS36.85.I83Sacred place
Pengarang: edited by Jean Holm with John Bowker
Nombor panggilan: BL580.S234

This book explores the function of buildings for worship, shrines and pilgrimage centers, and the part they play in the lives of individuals and the community, while also recognizing that "sacred place" is not defined as architectural buildings. 
Mari memahami & menghayati bacaan solat
Pengarang: Hasnan Kasan
Nombor Panggilan: BP178.H37

Buku ini membincangkan secara terperinci mengenai asas-asas dalam mendirikan solat merangkumi perincian,ketelitian dan maksud bagi setiap bacaan di dalam solat.Buku ini Insya Allah meningkatkan kefahaman kepada pembaca untuk menyingkap dan memahami maksud-maksud segala bacaan dalam ibadah solat.
Kisah cinta dalam Al-Quran
Pengarang: Misbah Em Majidy
Nombor Panggilan: BP134.L67 M533 2012


Secara bahasa kata cinta bererti kasih sayang. Lawan kata cinta adalah benci. Pengertian cinta adalah, kecenderungan jiwakepada sesuatu yang dilihat, dikira dan dirasa baik. Cinta Allahkepada para hamba-Nya adalah bentuk reda-Nya kepada diri mereka,yang disertai kebaikan-kebaikan Allah terhadap para hamba tersebut.Cinta seorang hamba kepada Allah adalah bentuk penta'dziman(pengagungan) kepada-Nya, yang terwajahkan dalam perilakuketaatan, kebaktian dan rasa tunduk yang tulus dalam menjalankan amal ibadahdan ubudiyah kepada-Nya.
Dari konti ke mata tinta
Pengarang: Disunting oleh Nik Hasnah Ismail
Nombor Panggilan: BP188.D33
Chemistry of food, health and technology in Islamic citations
Pengarang: Edited by Farah Wahida Harun and Juliana Jumal
Nombor Panggilan: BP190.5.S3 .C48


Islam’s compatibility with science remains a prominent topic in public discourse. Thus, USIM’s model of Integration of Naqli and Aqli which comprises of four mustawa (levels); ayatization, comparison, adaptation and integration, is introduced and mapped into our curriculum structure to produce excellent generation and a knowledgeable society. This book presents the compilation of articles regarding the integration of revealed knowledge of Islam with rational science, specifically that of chemical science.
Bersyukur saat duji
Pengarang: Muhd Kamil Ibrahim
Nombor Panggilan: BP188.15M857

Inikah ujian? Saya didatangi oleh ustaz yang mengharapkan agar anaknya diterima masuk sebagai staf UiTM, jawatan kerani. Pagi-pagi lagi beliau sudah muncul di rumah. Lalu saya dengar dengan teliti tujuan kedatangan beliau dan dengan nada perlahan saya berkata, 'Ustaz, boleh saya bertanya satu soalan? Jika ada calon yang ditemuduga, katalah anak ustaz paling teruk sekali, tidak berkelayakan, maka jika saya memberi markah yang tertinggi kepadanya, adakah saya berdosa? (Nota: beliau memberi jawapan, 'berdosa'). Sanggupkah ustaz menyuruh saya melakukan dosa?'.Ceritera haji wartawan al-Quran: Tuhan, kami datang...
Pengarang: Abdullah Bukhari Abdul Rahim
Nombor panggilan: BP187.3.A23


Ceritera Haji Wartawan Al-Quran - Tuhan, Kami Datang... adalah sebuah catatan travelog haji. Ia mengandungi kisah-kisah pendek yang menarik, dan dikaitkan dengan tafsir Al-Quran.
Sistem politik Islam: menurut pandangan al-Quran, al-Hadis dan pendapat Ulama Salaf
Pengarang: Khalid bin Ali bin Muhammad Al-'Anbariy
Nombor Panggilan: BP173.6.A538154


Buku ini menghuraikan prinsip pemerintahan sebuah negara Islam. Ia bermula dengan sejarah penubuhan negara Islam pertama di Madinah oleh Rasulullah s.a.w. diikuti dengan ciri-ciri, tujuan dan kaedah politik Islam itu sendiri.
The Shari'ah Penal Code An Introduction
Pengarang: Pehin Dato Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz Awang Juned
Nombor Panggilan: BP158.H3 A932


The Shari’ah Penal Code: An Introduction is based on the state mufti’s previous series of public lectures at selected mosques explaining the beauty of the Syariah criminal law. The objective of publishing the book underlines the writer’s aim of going to the mosques to refute the assumption in some quarters that the Syariah criminal law is obsolete and unfit for implementation while at the same time bringing about awareness that the Syariah criminal law is much more superior, unchanging and more comprehensive compared to man-made conventional laws. 
Fatwa Kontemporari
Pengarang: Dr. Yusuf Al-Qaradhawi
Nombor Panggilan: BP158.F3Q38154 2015

“Setiap sakit ada penawarnya, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya, dan setiap persoalan pasti ada jawapannya.”
Tanpa terikat pada silibus buku-buku agama, Dr. Yusuf Al-Qaradhawi menjawab persoalan semasa yang mencabar praktik ajaran Islam dalam dunia moden khususnya berkaitan ibadah termasuk permasalahan dalam bab solat, puasa, zakat, haji, dan umrah.
Penyebaran Islam dan silsilah ulama sejagat dunia Melayu
Pengarang: Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah
Nombor Panggilan: BP185.5 .W366

Riwayat ulama yang terkandung dalam Pengenalan Siri 2 ini ialah:

1. Catatan tahun-tahun awal kedatangan Islam di dunia Melayu.
2. Syeikh 'Abdullah 'Arif penyebar Islam di Aceh dan penyusun Bahr al-Lahut
3. Syeikh 'Abdullah al-Qumairi penyebar Islam dan pencipta nama Kedah Darul Aman
4. Malikush Shaleh penyelamat kerajaan Islam Samudera Pasai
5. Saiyid Jamaluddin al-Kubra datuk nenek para ulama dunia Melayu
6. Saiyid Ibrahim al-Hadhrami al-Jarimi al-Yamani al-Fathani
Penutup perdebatan Islam alaf kedua di dunia Melayu
Pengarang: Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah
Nombor Panggilan: BP161.2.W3665

“Sebenarnya apabila kita kaji semua mazhab atau pun firqah dalam Islam, hampir-hampir tidak terdapat sesuatu mazhab atau pun firqah yang tidak menggunakan al-Quran dan hadis sebagai pegangannya. Hal ini jua termasuk hampir semua firqah dalam Syi’ah sekali pun. Terjadinya pertikaian pendapat dan perbalahan berbagai-bagai mazhab atau firqah bukan kerana tidak berpegang kepada al-Quran dan as-Sunnah, tetapi letak pertikaian dan perbalahan adalah pada pentafsiran sesuatu ayat al-Quran, pentafsiran pada hadis, penilaian sesuatu hadis, dan lain-lain hingga sampai kepada kemuncak beranggapan bahawa golongan lain adalah salah, golongan dia saja yang benar.” 
Ustaz Azhar Idrus Live
Pengarang:Ustaz Ahar Idrus
Nombor panggilan: BP163.A998


Buku-buku ini dipamerkan sehingga 11 Oktober 2017.
Tempahan boleh dibuat melalui GEMILANG jika ingin membuat pinjaman atau dapatkan di rak buku am Koleksi Islam selepas tarikh dipamerkan tamat.


These books are displayed until 11th October 2017.
Online request can be made via GEMILANG