PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG, UKM

Thursday, 11 January 2018

Pameran Buku Baharu / New Books (8 Januari - 22 Januari 2018)Madkhal ila al-adab al-islami
Pengarang : Najīb al-Kilani
Nombor Panggilang : PJ7519.I84K535

al-Fiqh al-manhaji : kekeluargaan Islam dalam fiqh al Shafi'i
Pengarang : Zulkifli Mohamad al-Bakri
Nombor Panggilan : BP158.M3Z835

al-Fiqh al-wadhih : fiqah lengkap
Pengarang : Muhammad Bakar Ismail ; penterjemah: M. Yusuf Sinaga ... [et.al.]
Nombor panggilan : BP184.I86154

al-Lubab fi sharh al-Kitab
Pengarang : al-Shaykh 'Abd al-Ghani al-Ghunaymi al-Maydani ; haqqaqah wa kharraj ahadithah wa 'allaq 'alayh Bashshar Bakri 'Urabi.
Nombor panggilan : BP152.Q833M348 2003

Ancaman neraka dan kesengsaraannya
Pengarang :Ibnu Rejab al-Hanbali ; penterjemah, Abu Muhammad.
Nombor panggilan : BP166.88.I267154

Bicara darah wanita edisi baru bersama syarahnya Izalatul iltibas syarah tuhfatul a'izza = تحفة الأعزاء معها إزالة الإلتباس شرح تحفة الأعزاء
Disusun oleh al-Fadil al-Ustaz Mansor bin Ismail al-Hafiz.
Nombor panggilan : BP190.5.B56H3434

Bidayatul mubtadi wa umdatul aulad 
: diterjemahkan dan ditulis semula daripada kitab بداية المبتدى وعمدة الأولاد pada membicarakan akidah iman dan beberapa hukum bagi ibadat, terjemahan bahasa Melayu oleh setengah daripada mereka yang alim dan tiada sebutkan namanya kerana salih dan waraknya
Pengarang : Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari ; penterjemah Abdul Ghani Jabal Maraqy.
Nombor panggilan : BP166.B345154 2014

Ilmu sorof moden 
Pengarang : Lazim Omar [and four others].
Nombor panggilan : PJ6131.L349

Iqaz al-himam fi sharh al-Hikam li-Ibn 'Ata' Allah al-Sakandari
Pengarang : al-Shaykh Abi al-'Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mahdi ibn Ajibah al-Hasani al-Idrisi al-Shadhili ; dabtah wa sahhah Khalil al-Mansur.
Nombor panggilan : BP189.26.I263I224 2000

Ku seru nama-mu Ya Allah
Pengarang : Prof. Dr. Wan Maseri Wan Mohd.
Nombor panggilan : BP166.2.W34 2016

Mencari kewajaran Islam di Malaysia : (esei-esei pilihan 2008-2015 )
Pengarang : Dinsman.
Nombor panggilan : BP173.6.D536

Minhatul mughits fi ilmi mushthalah al-hadis : membicarakan tentang ilmu mushthalah hadis
Pengarang : Hafiz Hasan al-Mas'udi ; diterjemah oleh : Abdul Ghani Jabal Maraqy.
Nombor panggilan : BP135.66.M347154

Palestin dijajah : \b di manakah Solahuddinnya?
Pengarang : Prof Madya Zainur Rashid bin Zainuddin.
Nombor panggilan : DS119.7.Z336

Panduan ibadah ketika sakit
Pengarang : Muhammad Isa Selamat
Nombor panggilan : BP188.18.S53M834

Penawar hati
Pengarang : Syeikh Abdul Kadir al-Mandili ; penterjemah : Abdul Ghani Jabal Maraqy.
Nombor panggilan : BJ1291.M354154 2017b

Qisas al-nabiyyin li al-atfal : kisah para nabi untuk kanak-kanak makna kalimah, penerangan nahu & saraf dan terjemahan
Pengarang : Zaharudin Nawi al-Qasimi.
Nombor panggilan : BP166.4.N3333Z335

Syukur : terapi diri muslim
Pengarang : Muhammad Naim Sadoon.
Nombor panggilan : BP188.16.G7M846

Syura & demokrasi dari perspektif maqasid al-shari'ah
Pengarang : Syeikh Dr. Ahmad Al-Raisuni; penterjemah Rosli Mokhtar.
Nombor panggilan : BP158.M26R348154

Tertutupnya pemikiran kaum muslimin : bagaimana pembunuhan intelektual sendiri telah mewujudkan krisis islamis moden
Pengarang : Robert R. Reilly, penterjemah : Shuhaib Ar Rumy Ismail, editor : Ahmad Farouk Musa.
Nombor panggilan : DS36.8.R45154

al-Insan fi al-Qur'an
Pengarang : 'Abbas Mahmud al-'Aqqad.
Nombor panggilan : BP132.A653

al-Imam al-Shawkani ra'id `asrihi : dirasah fi fiqhih wa-fikrih
Pengarang : al-Duktur Husayn ibn Abd Allah al-Amri.
Nombor panggilan : BP80.S536A47

Qimat al-insan wa-ghayat wujudihi fi al-Islam
Pengarang : Yusuf al-Qaradawi.
Nombor panggilan : BP166.7.Q347

Buku-buku ini dipamerkan sehingga 22 Januari 2018.
Tempahan boleh dibuat melalui GEMILANG jika ingin membuat pinjaman atau dapatkan di rak buku am Koleksi Islam selepas tarikh dipamerkan tamat.

These books are displayed until 22nd January 2018
Online request can be made via GEMILANG

Monday, 25 December 2017