PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG, UKM

Saturday, 12 January 2013

i-HUDA

Para pengguna Koleksi Arab dan Tamadun Islam,

Bahagian Koleksi Arab dan Tamadun Islam telah mewujudkan i-HUDA untuk membantu para pengguna koleksi ini mendapatkan buku dengan lebih mudah. Para pengguna boleh mencari rak buku yang dikehendaki berdasarkan nombor panggilan dan merujuk imej pelan lantai yang disediakan di blog ini.

Imej pelan lantai keseluruhan:

Klik imej untuk paparan yang lebih jelas

Subjek perkara Rak A :

No. Rak No. Panggilan Subjek
AC106.A323 1957 -
BJ1291.M845
A - Umum / General
B - Falsafah / Philosophy
BC - Logik / Logic
BF - Psikologi / Psychology
BJ - Etika / Ethics
BJ1291.M846 -
BP63.I4.I
BJ - Etika / Ethics
BL - Agama / Religion
BP - Islam (Umum & Sejarah) /
Islam (General & History)
BP63.I4.J -
BP75.24.C
BP - Islam (Sejarah & Biografi) /
Islam (History & Biography)
BP75.24.D1 -
BP88.L
BP - Islam (Biografi & Penulisan) /
Islam (Biography & Literature)
BP88.M -
BP130.4.A7
BP - Islam (Biografi & Penulisan) /
Islam (Biography & Literature)
BP130.4.A8 -
BP130.4.Q36
BP - Islam (Qur'an & Tafsir)
BP130.4.Q37 -
BP131.H
BP - Islam (Tafsir & Tajwid)
BP131.I11 -
BP135.A128.I
BP - Islam (Tajwid)
- Islam (Hadith)
BP135.A128J -
BP135.A2.I263
1997 
BP - Islam Hadith
BP135.A2.I263 1997  -
BP135.A3.I297 1998
BP - Islam Hadith
BP135.A3.I297 1999 -
BP136.5.H99
BP - Islam (Hadith & Kritikan)
- Islam (Hadith & Criticism)
BP136.5.I1
BP144.J57
BP - Islam (Hadith & Kritikan)  
- Islam (Hadith & Criticism)
BP144.J58 -
BP145.I265
BP - Islam (Perundangan/Syariah & Usul Fiqh)
- Islam (Jurisprudence/ Shariah & Usul Fiqh)

Subjek perkara Rak B :

No. Rak No. Panggilan Subjek
BP145.I266 -
BP153.N38
BP - Islam (Perundangan/Syariah & Usul Fiqh )
- Islam (Jurisprudence / Shariah & Usul Fiqh)
BP153.N381 -
BP158.C6.A8
BP - Islam (Perundangan/Syariah & Mazhab)
- Islam (Jurisprudence/Shariah & Mazhab)
BP158.C6.A9 -
BP158.P675H
BP - Islam (Perundangan/Syariah & Mazhab)
- Islam (Jurisprudence/Shariah & Mazhab)
BP158.P675.I -
BP163.S53 1980
BP - Islam (Perundangan/Syariah)
Islam Umum/General
- Aqidah/Theology
BP163.S53 1995 -
BP166.33.Z99
BP - Islam Umum/General
- Aqidah/Theology
- Dakwah
BP166.38.A1 -
BP170.85.M6
BP - Dakwah
BP170.85M7 -
BP173.75.R3
BP - Dakwah
- Sosiologi
BP173.75.R4 -
BP184.3.H
BP - Sosiologi
- Ibadah
- Tasawuf/Sufism
BP184.3.I -
BP188.3.C5.L
BP - Tasawuf/Sufism
- Aliran Fahaman/Branches, Sects
BP188.3.C5.M -
BP190.5.L5
BP - Tasawuf/Sufism
- Aliran Fahaman/Branches, Sects
BP190.5.L6 -
CS2970.H
BP - Tasawuf/Sufism
- Aliran Fahaman / Branches, Sects
BQ - Buddha/Buddhism
BR - BX - Kristian/ Christianity
C - CT Pengajian Sejarah (Umum)/
Auxiliary Sciences of History (General)
- Ketamadunan/Civilization
- Arkeologi/ Archeology
- Kalendar/ Calendar
- Arkib/ Archives
- Sejarah Keturunan/ Family History
CS2970.I-
DS38.G48
CS- Sejarah Keturunan/ Family History
- Sejarah Negara/Country History
DA - DR - Eropah/Europe
DS - Asia
DS38.G49 -
DS234.H
DS - Asia
DS234.I -
HC411.Z
DS - Asia
DT - Afrika
E - F - Amerika
G - Geografi (Umum)/Geography (General)
GA - GV - Kartografi/Cartography
- Sains Alam Sekitar/Environmental Sciences
- Antropologi/Anthropology
- Sukan/Sports
H - Sains Sosial/Social Sciences
HC412.A-
JC49.R4

HC-HJ - Ekonomi, Bisnes & Kewangan
Economy, Business & Finance
HM-HX - Sosiologi/ Sociology
- Masalah Sosial/ Social Problem
- Kekeluargaan/ Family
- Kemasyarakatan
-Jenayah Sosial/ Social Crimes
- Sosialis. Komunis
J-JC - Sains Politik/ Political Sciences
JC49.R5 -
PJ6073.B
JC - Sains Politik/ Political Sciences
K - KZ - Undang - undang/Law
L - LT - Pendidikan/Education
M - Muzik/Music
N - Kesenian/Arts
NA - Senibina/Architecture
NA - NX - Senibina/Architecture
- Rekabentuk/Design
P - Bahasa & Kesusasteraan/
Language & Literature
PB - PE - Bahasa moden
Egypt
Berber
Hebrew
Bahasa Inggeris
PJ - Bahasa & Kesusasteraan Orient/
Language & Oriental Literature
PJ6073.C -
PJ6305.Z
PJ - Bahasa & Kesusasteraan Arab/
Language & Arabic Literature
PJ6307.A
PJ754.018.D
PJ - Bahasa & Kesusasteraan Arab/
Language & Arabic Literature

Subjek perkara Rak C :


No. Rak No. Panggilan Subjek
PJ7542.18.E -
PJ7802.B33M   
 PJ - Bahasa & Kesusateraan Arab/
Language & Arabic Literature                   
PJ7802.B33.N -
ZA4201.Z
PJ - Bahasa & Kesusasteraan Arab/
Language & Arabic Literature
PL - PS - Ksusasteraan Melayu, Umum
Q - Sains/Science
R - Perubatan/Medicine
s - Pertanian/Agriculture
T - Teknologi/Technology
U - UG - Sains Pertahanan/Military Science
V - Sains Marin/Naval Science
Z - ZA - Bibliogrrafi/Bibliography
C3
RAK SEMENTARA/
KOLEKSI ISLAM   

C4
RAK SEMENTARA/
KOLEKSI ISLAM


No comments:

Post a comment