PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG, UKM

Tuesday, 27 September 2011

Pameran Buku Baru (21 September - 5 Oktober 2011)

  • Isu dakwah masa kini : keluarga, komuniti marginal dan pendidikan /Zainab Ismail, Salasiah Hanin Hamjah, Rosmawati Mohamad Rasit
  • Kepimpinan dan pengurusan Islam : sejarah, teori dan perlaksanaan / Razaleigh Muhamat @ Kawangit
  • Kisah teladan Zainab bt. Jahsy Ummu Kulthum, Khaulah bt. Tha'labah : petunjuk menjadi wanita syurgawi /Ahmad Jadd
  • Islamic banking practice : from the practitioner's perspective /Mohammad Khairi Saat, Razli Ramli, Haryani Aminuddin
  • Isu-isu harta orang Islam di Malaysia / penyunting Mohd Zamro Muda...[et al.]
  • Peribadi muslim /Mahmood Zuhdi Hj Abdul Majid
Buku-buku ini dipamerkan sehingga 5 Oktober 2011.
Tempahan boleh dibuat melalui GEMILANG jika ingin membuat pinjaman
atau
dapatkan di rak buku am Koleksi Islam selepas tarikh dipamerkan tamat.

These books are display until 5th October 2011.
Online request can be made via GEMILANG

No comments:

Post a Comment